INTEGRITETSPOLICY

Kulturhuset i Ytterjärna AB värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

 

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till nyheter@kulturhuset.nu. Viktigt är att ange ditt samtycke i mailet så att vi kan svara dig.

 

Vad är personuppgifter och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, köphistorik etc. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

 

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter
Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet, leverera de tjänster vi tillhandahåller och uppfylla de krav vi har på oss gentemot våra bidragsgivare. Vi använder även informationen för att skapa en bättre upplevelse vid besök av vår webbplats och för att nå dig med mer relevant information och reklam om våra föreställningar. Här följer exempel på olika ändamål:

 

  • För att tillhandahålla biljetter och/eller andra värdehandlingar (t.ex. presentkort) och per e-post skicka dig information och uppdateringar om den föreställning du köpt biljetter till.
  • Förbättra och anpassa vår kommunikation.
  • Följa upp och utveckla vår verksamhet och vårt utbud.

 

Hur samlar vi in personuppgifter?
Vi tar emot personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du registrerar dig för nyhetsbrev och utskick, använder vår webbplats, anmäler dig till våra aktiviteter, köper biljetter till våra evenemang eller kontaktar oss per telefon, epost eller via personlig kontakt med vår biljettkassa.

 

Hur använder vi cookies?
En cookie är en liten fil som placeras i din dator när du besöker en webbplats. Du kan blockera din dator mot cookies, men vissa funktioner på webbplatsen kan då upphöra att fungera.

 

På Kulturhuset i Ytterjärnas webbplats används två olika typer av cookies: tillfälliga cookies som endast lagras temporärt och försvinner när du stänger ned din webbläsare, och varaktiga cookies som ligger kvar på din dator en längre tid. Genom användningen av cookies kan vi analysera prestanda för webbplatsen, anpassa den efter dina önskemål och för att analysera din användning av den. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Cookies innehåller ingen information som kan kopplas ihop med dig som enskild person. Cookies kan inte innehålla kod och leder därför inte till säkerhetshot som virus eller spionprogram.

 

Om du inte önskar acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller att du informeras när en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör detta.

 

Vi kommer inte att sälja, dela eller hyra ut dina personuppgifter till andra företag.

 

Hur kommer du åt och kontrollerar dina personuppgifter?
Du kan få tillgång till alla dina personuppgifter som samlas in av Kulturhuset i Ytterjärna AB genom att kontakta oss via nyheter@kulturhuset.nu
Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar. Har du ett konto på Ticketmaster kan du även där granska, ändra och ta bort dina personuppgifter.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och gentemot de krav vi har på oss.

 

Personuppgifter (e-postadress) som lämnas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

 

Vilka rättigheter har du?

 

Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig själv som Kulturhuset i Ytterjärna AB behandlar.

 

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du kan även korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

 

Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att Kulturhuset i Ytterjärna AB behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna Kulturhuset i Ytterjärna behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling.

 

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”): Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål om någon av följande förutsättningar gäller:

 

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlades
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke
  • Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för detta ändamål

 

I vissa fall kan Kulturhuset i Ytterjärna AB behöva spara information om just de personer som inte vill ha information för att säkerställa att de inte får information. Detta beror på begränsningar i våra olika system.

 

Ditt samtycke
Genom att använda våra tjänster godkänner du vår integritetspolicy.

 

Har du frågor om vår policy?
Denna Integritetspolicy uppdaterades den 14 november 2018. Kulturhuset i Ytterjärna AB kan komma att göra förändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen kommer alltid ligga på vår hemsida och om vi genomför förändringar av större betydelse för dig eller angående hur Kulturhuset i Ytterjärna AB behandlar personuppgifter får du även informationen via e-post om hur detta påverkar dig. Informationen kommer finnas tillgänglig i god tid (30 dagar) innan uppdateringen börjar gälla.

 

Du kan alltid maila dina frågor till nyheter@kulturhuset.nu

 

Tack för ditt förtroende!