Spiraföresläsningar

Jonna Bornemark - Om livsdränering och räknemani

Pris Ord: 350


Om livsdränering och räknemani – historien om mätbarhetsamhället och hur vi kan vända utvecklingen.

 

Kan renässansfilosofer hjälpa oss att förstå dagens våg av utbrändhet?

Det kan de, menar Jonna Bornemark i sin senaste bok: Det omätbaras renässans”, en uppgörelse med pedanternas världsherravälde. Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När allt går ut på att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir bara siffror i statistiken och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke. För Jonna Bornemark gör moderniteten  att det blir en typ av livsdränering när vi inte längre står i kontakt med det levande utan fryser världen i siffror”. Välkomna till en spännande filosofisk morgon på Kulturhuset!

 

Detta är en del av abonnemangsserien Onsdagar på Kulturhuset. Vill du köpa ett årskort där alla 5 föredrag i serien ingår så görs det via Järna Akademi genom att skicka in en anmälan på deras hemsida eller via email till info@jarnaakademi.se (årskortet kostar 1 200 kr, det är inte personbundet utan kan delas av obegränsat antal personer). Du kan också köpa biljetter till enstaka evenemang som detta. Biljetten kostar då 350:-/gång inklusive fika. Biljetter till enstaka evenemang kan köpas via ticnet eller vid Kulturhusets biljettkassa direkt före evenemanget.

 

Årskort 1100kr (350 kr/gång inkl fika)