Songs of Travel del III

Välkommen till den tredje och sista kvällskonserten med resande som tematik på årets festival!

Pris Ord: 280


Amy Beach – Romans för violin och piano
GURO KLEVEN HAGEN, FINGHIN COLLINS

 

Franz Liszt – ur 3 Sonetti del Petrarca
PETER FRIIS JOHANSSON

 

Arnold Schönberg – Ode to Napoleon
TBA (SOPRAN), NURIT STARK, GURO KLEVEN HAGEN, ASBJØRN NØRGAARD, DANIEL THORELL, PETER FRIIS JOHANSSON

 

-PAUS-

 

Lasse Thoresen – Every Minute Opens a Door
GURO KLEVEN HAGEN, JAKOB KORANYI, FINGHIN COLLINS, TBA (SOPRAN)
Amy Beach – Pianokvintett i fiss-moll
Adagio – Allegro moderato
Adagio espressivo
Allegro agitato – Adagio come prima – Presto

 
På konserten får vi höra verk av fyra kompositörer som på olika sätt har utforskat resandet och mötet med andra kulturer, ett av dessa är festivalens femte och sista beställningsverk.
 
OM PROGRAMMET
 
Vi inleder med en bitterljuv Romans för violin och piano av Amy Beach som räknas som den första framgångsrika amerikanska kvinnliga kompositören. Romansen skrevs till hennes make som en bröllopspresent, ett bröllop som i mycket innebar slutet på Beachs karriär som pianist men samtidigt början på hennes tonsättarbana.
 
Franz Liszts Petrarca-sonetter skrevs ursprungligen som sånger med text av den italienske renässanspoeten Francesco Petrarca men senare skrev Liszt om dem i versioner för solopiano som en del av hans andra samling stycken med namnet Pilgrimsår och det är denna version vi möter här. Sonetterna är exempel på Liszts sena stil som kännetecknas av rik harmonik och ett enormt andligt djup.
 
Med verket Ode to Napoleon hyllar vi den jubilerande Arnold Schönberg som skulle ha fyllt 150 år 2024. Schönberg räknas som en av de allra mest inflytelserika och nyskapande kompositörerna och detta verk skrevs 1942 i USA dit Schönberg tvingats fly under andra världskriget. Schönberg bygger verket kring en dikt av Lord Byron, som kritiserade Napoleon för hans maktlystnad och grymhet och verket kan ses som en protest mot tyranni och diktatur. Sättningen med recitatör, pianist och stråkkvartett är typisk Schönbergsk och i verket blandas element från både tonal och atonal musik i en hyllning till frihetens ideal.
 
Efter paus återvänder vi till nutiden med ett verk av den norske kompositören och professorn Lasse Thoresen. Every Minute opens a door är ett beställningsverk för Songs of Travel-projektet, och är en musikalisk reflektion över migrationens utmaningar och möjligheter.
 
Utgångspunkten för mitt stycke kommer att vara Vladimir Levchevs dikt The Refugee, som slutar med de övertygande orden: vi har kanske rest till evigheten.” – Lasse Thoresen
 
Konserten avslutas med Amy Beach vars musik vi också mötte inledningsvis. Pianokvintetten räknas som hennes kanske allra mest lyckade verk och har blivit en favorit bland många såväl konsertbesökare som musiker. Kvintetten skrevs efter en resa till Europa där hon studerade fransk och tysk musik och här kan anas influenser från både Brahms och fransk impressionism, samtidigt som Amy Beachs egen starka musikaliska identitet ständigt lyser igenom!