Schubertkonsert

NOSOTROS KÖREN

Pris Ord: 220 Pens: 165 Stud: 110


 

Linnea Ehrnlund – sopran
Olof Oscarsson – tenor
Erlend Sander – bas
Renate Hellmundt – piano
Lennart Nilo – dirigent
Orkesterensemble

PROGRAM  

Schubertkonsert

Lördag  1 oktober 2016 kl 19.00 

Hymn till den evige   dikt av Friedrich Schiller

Orkesterarrangemang L Nilo                                                            Nosotroskören och orkester

Erlkönig                         dikt av Johan Wolfgang von Goethe      Erlend Sander     Bas

Nacht und Träume    dikt av Matthäus von Collin                   Erlend Sander     Bas

Du bist die ruhe         dikt av Friedrich Rückert                        Linnea Ehrnlund    Sopran

Trio opus 100 Ess-dur 2:a sats

                              Åsa Harald Violin     Renate Hellmundt  piano     Aina James Bergh cello

Frühlingsglaube         dikt av   Johann Ludwig Uhland              Olof Oscarson  Tenor

Längtans blå blomma ur  teatermusik till ”Rosamunda”

Svensk test av H Alfredsson och T Danielsson

Körarrangemang L Bagge/Bearbetad av L Nilo

Nosotroskören och orkester

Ave Maria  Latinsk bön

Körarrangemang R Peters   

Olof Oscarson/Nosotroskören och orkester

 Renate Hellmundt pianoackompanjemang till alla sånger

Dirigent  Lennart Nilo

———————————————————————Paus——————————————————————–

                                 Mässa i G-dur

för kör, orkester och solister

Kyrie

Gloria

Credo

Sanctus

Benedictus

Agnus dei

Schubertkonsert 

Ytterjärna Kulturhus

Lördag  1 oktober 2016 kl 19.00 

Nosotroskören med orkester och solister  

Franz Schubert föddes i Wien 1797. Det var en tid då varken tåg eller bilar hade börjat sitt segertåg över världen. Inspelade ljud  eller fotografiska bilder var inte heller uppfunna. Musiken uppstod där det fanns människor som kom tillsammans och musicerade gemensamt.

Wien var vid denna tid ett musikaliskt centrum, och den musik som uppstod och verkade där under 1700-talet, har givit namn till en hel epok i musikhistorien: ”Wienklassicism.”

Framträdande namn och föregångare till Schubert, var Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart och Ludwig van Beethoven.

Schubert beundrade särskilt Beethovens musik, och han hade nog en hel del komplex över att han inte tyckte sig kunna nå upp till hans nivå. Visserligen komponerade Schubert 9 symfonier, men hans mest framträdande skapande, låg i de mer intima musikaliska formerna, såsom kammarmusik, pianostycken och sånger med pianoackompanjemang.

De vackra sköna melodierna och harmonierna, strömmade oförtröttligt ur hans hand.

Efter sin död efterlämnade han 1250 kompositioner. Endast ett fåtal av dem, hann komma i tryck under hans livstid.

Fadern ville att han skulle bli lärare och skaffa sig ett ”stadgat” yrke. Schubert uppfyllde även faderns vilja och utbildade sig till lärare, men blev bara verksam inom yrket, med mindre lyckat resultat, i 2 år.

Schubert led av konflikten mellan yrkestvånget och skapardriften, han säger:

”Jag är född enbart till att komponera. Jag borde ha underhåll av staten”

Han levde under knappa omständigheter. Hans önskan om att staten skulle försörja honom, blev aldrig uppfyllt, men vännerna och särskilt lotteridirektör Joseph von Spaun, stöttade honom ekonomiskt. Den resterande tiden av sitt korta liv, som ensam ungkarl, tillbringade Schubert med att komponera musik på morgon och förmiddagstimmarna.

Eftermiddagstimmarna tillbringade Schubert på Wiens caféer, där han drack svart kaffe, rökte och läste tidningar. På kvällarna besökte han någon teater eller operaföreställning, eller sammanträffade med vänner.

Ett mycket välbekant inslag i hans liv, var de så kallade ”Schubertiaderna”, där vännen operasångaren Vogl, sjöng hans sånger, till ackompanjemang av Schubert själv vid flygeln. Vännerna samlades runt flygeln och lyssnade hänfört till musiken.

Schubert bildar en bro i musikhistorien, från Wienklassicism till  ”Romantiken”, som blev den förhärskande musikstilen under 1800-talet.

På våren 1828 vid 31 års ålder, insjuknade Schubert och dog i november samma år.

Schuberts musik lever vidare 200 år senare, ända in i vår tid och hans musik ger människor tröst och läkedom, kraft och energi.

Musiken som visar vägen till en högre dimension, anande ett ”Nangijala”, bortom tid och rum,………. det eviga!

Författat av Lennart Nilo

 

 

 

Orkestern

Violin 1       Åsa Harald     Catalina Langborn

Violin 2       Andrea Gerretsen    Anna Trensing

Viola           Margareta van der Ende

Cello           Aina James Bergh

Kontrabas    Jan-Olof  Gullö

Trumpet      Gyöngyi Csomos

Timpani      Martin Strand

(Olof Oscarson är organisatör och samordnare av orkestern)

Nosotroskören

Sopran:  Eva Bergvall   Tora Nyberg   Berit Jonsson   Gerrie Neef   Kerstin Bång

Lisbeth Pettersson   Marie Louise Lindwall   Ninne Olsson

Maria Johansson   Elisabeth Berfors  Lena Kästel

Alt:        Ancki Weckström   Anna Linnman   Birgitta Wagner   Brita Bartos   Marit Ekern

Lena Thunstam   Inger Linden   Frauke Kuhfuss   Inger Stenius

Tenor:     Hilmar Gerber   Imre Smit Fant   Wilbert Beyer   Tim Nowak   Håkan Zätterlund

Bas:        Andreas Gloor   David Harrison   Johannes Kästel   Kåre Bång   Nigel Wells

Anders Karlsson


Nosotroskören bildades år 2001 ur ett behov av föräldrar i Mariaskolan i Järna, att sjunga tillsammans. Körens första ledare var Mary Barratt-Due. Kören har sedan levt vidare under åren som en fristående fyrstämmigt blandad kör. Efter att Mary flyttade till Norge, så har kören letts och dirigerats av Göran Sjölin, Sara Mårtensson, Olof Oscarsson och Ingrid Häggström.

Kören har framträtt och givit många konserter under sin 15-åriga levnad, med körverk som t. ex.:

”Missa Criolla” av A Ramirez, ”Förklädd Gud” av L E Larsson, ”Dido och Aeneas” av H Purcell,

”Requiem” av Gabriel Fauré, ”Mässa i Folkton” av Alf Hambe, ”Ett bondbröllop”  av August Söderman och ”Juloratoriet” del 1, av J S Bach.

 

 

 

Olof Oscarson

Utbildad vid musikhögskolan i Piteå och Stora Sköndal, Stockholm.

Olof har fått sin huvudsakliga sångutbildning av Berle Sanford Rosenberg. Är verksam som kantor i Ragnhildskyrkan i Södertälje. Olof har även varit tidigare körledare till Nosotroskören som ledde fram till framgångsrika konserter med bl.a. en uppsättning av ”Dido och Aeneas” och en konsert med ”Förklädd Gud”.

Linnea Ehrnlund

Utbildad vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet. Hon har även studerat bel canto för Berle Sandford Rosenberg (USA). Linnea är flitigt anlitad konsertsångerska och sång och körpedagog.

Erlend Sander Erlend Sander har studerat sång för Berle Sanford Rosenberg, själv en elev Verdi-tenoren Carlo Bergonzi. Genom ett stipendium så flyttade Erlend till Budapest för att studera för coachen Zoltan Neumark. Efter avslutade studier, så har Erlend Sander sjungit rollen som Fiorello i Rossinis opera Barberaren i Sevilla, i Ungern, Leporello och Il Commendatore i operan Don Giovanni i Österrike, samt gjort många romanskonserter i Norge, Sverige, och Ungern. Han har ett särskilt intresse för konst-sång, och en stor vidd i sin repertoar som spänner från engelsk medeltida musik, tyska lieder och ungersk folk-sång till opera och sakral repertoar.

Renate Hellmundt  Sin pianobana började Renate som 6-åring, på G F Händel-konservatoriet i Halle i Tyskland. Sedan fortsatte hon sin pianistutbildning  vid  ”SpecialSchule für Musik”också i Halle. Efter det blev det fortsatta studier på ”Hochschule für Musik und Theater” i Leipzig. Renate arbetar som frilansande pianist och är mycket flitigt anlitad och mycket uppskattad av bl.a. Nosotroskören.

Åsa Harald   Åsa Harald är utbildad violinist vid Musikhögskolan i Stockholm. Där tog hon master-in-examen 2006. Åsa har engagerats vid en mängd olika orkestrar och även uppträtt som solist. Som stipendiat har hon fortbildat sig på musikkonservatoriet i Sassari på Sardinien i Italien.

Aina James Bergh Utbildade sig till cellist vid Kammarmusikerutbildningen, Mälardalens Högskola. Hon har medverkat som musiker i flertalet teateruppsättningar och spelar för närvarande i Fria Proteaterns föreställning med musik av Vladimir Vysotskij. Aina medverkade även vid Nosotroskörens uppförande av Juloratoriet del 1 Av J S Bach i Vårdinge kyrka förra året 2015.

Lennart Nilo har studerat kördirigering för Eric Ericson, samt sångmetodik för Maj-Britt Lannfjäll, vid musikhögskolan i Stockholm. Han har även deltagit i dirigeringskurs för den norske dirigenten

Tone Bianca Sparre Dahl. Lennart har genomfört större körprojekt med barn och ungdomar på olika skolor genom åren och bedrev fristående barn och ungdoms-körverksamhet med namnet ”Gärna unga röster”, under en period.

Nuvarande ledare för Nosotroskören.

Några tankar om musik

”Sånger är tankar som sjunges ut med andningsluften, när människor blir berörda av stor kraft och inte låter sig nöjas med allmämt prat”

Innuit-ordspråk

”Musiken är världsspråket, och behöver inte översättas, den talar från själ till själ”

Berthold Auerbach

”Livet glider undan. De yttre formernas värld nöts ut och förnyas. Du allena förgår inte, du odödliga musik. Du har den frid som utstrålar från stjärnorna, som i de nattliga fältens rymder plöjer sina ljusskimrande fåror. Gömd mot ditt hjärta, lyssnar jag till det eviga livets pulsslag.”

Romain Rolland

”Jag kan inte uppfatta andemeningen med musiken annat än kärleken.”

Richard Wagner

4