Final Frontier – Den Sista Utposten eller Den Yttersta Gränsen– Peter Friis Johansson piano

Aniara: Blomdahl–Tarrodi–Hvoslef–Schumann–Beethoven–Debussy–Prokofiev

Gränslandet mellan vad vi kan föreställa oss och vad vi kan åstadkomma är ett viktigt element i all konst som vill överskrida och förflytta gränser. Till denna pianoafton har jagt valt verk från olika epoker som utmanat sin samtid.
Själv tycker jag mycket om science-fiction, inte bara för att teknik är spännande utan för att bra sci-fi rör sig i ett fascinerande gränsland mellan vad vi kan föreställa oss och vad vi kan åstadkomma. Star Trek sammanfattar det hela med frasen The Final Frontier – Den Sista Utposten eller Den Yttersta Gränsen. Två översättningar som minner mig om vad konsten kan vara. Om vi vill fortsätta utvecklas måste konsten våga röra sig i ett område som är otryggt. vi måste flytta fram den yttersta gränsen och på så sätt göra vad som tidigare var den sista utposten till en säker hamn. Vi behöver inte bara spela ny musik men samtidigt vara öppna för att spela gammal musik på ett sätt som gör den meningsfull idag.Under konserten kommer vi utforska nya klangvärldar och förändra konsertsalen med alla tillgängliga medel; allt med den gemensamma nämnaren att pianot är färdmedlet som tar oss till den yttersta gränsen och tillåter oss att flytta fram den sista utposten.
Välkomna!
Peter Friis Johansson
*
Musik av Karl-Birger Blomdahl, Andrea Tarrodi, Ketil Hvoslef, Robert Schumann/Peter Friis Johansson, Ludwig van Beethoven, Claude Debussy och Sergei Prokofiev  
*

Beställ biljetter här…

*

PROGRAM

Karl-Birger Blomdahl – förspelet ur operan Aniara
Andrea Tarrodi – Crystallites
Ketil Hvoslef – Il Colino II
Robert Schumann/Peter Friis Johansson – Ormen
Ludwig van Beethoven – Sonat i c-moll op 13 ’Pathetique’
*
P A U S
*
Claude Debussy – 3 preludier
Voiles
Le vent dans la plaine
 Ce qu’a vu le vent d’ouest:
Sergei Prokofiev – Sonat no 8 i Bess-dur