Late Night med Brahms

Ett personligt och avslappnat möte med våra artister i Kulturhusets foajé.

Brahms Pianokvartett no 1 op 25 i g-moll

 

Allegro

 

Intermezzo: Allegro ma non troppo — Trio: Animato

 

Andante con moto

 

Rondo alla Zingarese: Presto

 

NURIT STARK, VIOLIN ASBJØRN NØRGAARD, VIOLA TORLEIF THEDÉEN, CELLO
 
OM PROGRAMMET

Pianokvartetten i g-moll, op. 25, är ett av Brahms relativt tidiga kammarmusikverk. Det komponerades i omgångar mellan 1856 och 1861 och uttrycker såväl kraft som finkänslighet samtidigt som det visar på Brahms intresse för olika musikaliska traditioner och stilar.

 

 

De tre första satserna – AllegroIntermezzo och Andante con moto – är alla tydligt grundade i konstmusiktraditionen. Allegrot är kraftigt och dramatiskt med en nästan kuslig melodi som under satsens gång dyker upp i en rad olika skepnader. Som kontrast är intermezzot flyktigt, nästan undflyende i sin suggestiva lågmäldhet. Den tredje satsen, som går i Ess-dur, är ett magnifikt exempel på Brahms känsla för innerlighet och värdiga melodier. I den fjärde och avslutande satsen, Rondo alla Zingarese, visar Brahms sin fascination för romsk folkmusik som han hade hört under sina många resor genom Europa.

 

 

Brahms använder sig här av typiska melodiska och harmoniska drag från romsk folkmusik, som kromatiska skalor, mollackord och förminskade septimackord. Tankarna hörs även till Brahms många ungerska danser och inspiration från den ungerska folkmusiken, som kännetecknas av snabba tempon, rytmiska accenter och virtuosa passager. Resultatet är en spännande och enormt medryckande avslutning på verket som utmanar utövarna till att prestera på absolut max. Vi varnar för hög puls hos samtliga medverkande och lyssnare!