Edsbergs Kammarorkester Tjeckiskt program

Mats Zetterqvist ledning Solist: Emma Johansson, piano

Pris Ord: 200 Pens: 150 Stud: Gratis


Tjeckiskt program

Leoš Janánek Svit

Vítezslava Kaprálová Partita för stråkorkester och piano

PAUS

Antonín Dvorák Serenad för stråkorkester

Edsberg 1604DSP_1296

En serie av magiska konserter med stjärneleverna begeistrade av Mats Zetterqvist eldiga musicerande. Ett program med väldig spännvidd. Ett spel med rykande harts och glödande strängar. Sjungande stråkar och förtätad  musik. Musiksveriges mest enastående framtidslöften. Musik som gäller livet.