Ytterjärna Piano Academy 2016

6-9 Juli

YTTERJÄRNA PIANO ACADEMY 2016, JULY 6-9.

 

In a joint endeavor by Kulturhuset i Ytterjärna and Peter Friis Johansson we invite pianists age 15 and above to participate in Ytterjärna Piano Academy that will launch in July 2016.

Ytterjärna Piano Academy is a completely unique masterclass concept that aims for everything surrounding the masterclass to be on such a high level that it could be a source of inspiration for the students.

 
Teacher: Peter Friis Johansson has emerged as one of Scandinavia’s most successful pianists. He is the winner of the ‘International piano-e-competition’ which is generally regarded as one of the most prestigious in the US, and was for two years the artist in residence at Swedish Radio P2. Upcoming performances include soloist performances with the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra and the Gothenburg Symphony Orchestra in piano concertos composed exclusively for Peter. He will also perform cycles of the complete sonatas by Franz Schubert in Chicago and other cities.

 
Lessons: Each student will receive at least four lessons, more if there is time available.

 
Stage: Receive your lessons on center stage in one of best halls in Sweden.

 
Perform: Participate in at least one concert and perform on the top class Steinway D.

 
Practice: Six instruments are available for practice round-the-clock.

 
Scholarships: Two scholarships that cover the course fee (SEK 4.500) will be awarded.

 
Eat: At the amazing Ytterjärna Café and Matbygget who serve only locally produced, organic and biodynamically grown food of top notch quality.

 
Sleep: At the elegant Hotell Kulturhuset. WiFi is available in the Culture House but no distractions such as TV. Coming to Ytterjärna is about tuning in your ability to focus.

 
Nature: Just like the composers who’s masterworks we are performing, we need to seek balance and inspiration in the presence of nature. There are many beautiful paths around Ytterjärna and walks will be organized.

 
Socialize: Seize the opportunity to make good friends with people in your own age that share your great love for music making and piano playing!

 
Regarding ensembles: Ensembles featuring the piano are welcome to apply. It’s imperative that you contact us by e-mail before paying the application fee so that we can

 

APPLICATION DEADLINE JUNE 1, 2016

 

Instructions on how to apply:

 
1. Write an email to pianoacademy@kulturhuset.nu. Included in the email should be your name, age and a CV containing information about your musical history (teachers, masterclasses, works/pieces, etc.).

 
2. Pay the SEK 500 application fee to:

National payments:

NORDEA – ACCOUNT NR: 1104 20 55971

International payments:

Name of bank: Nordea

Name of account holder: Peter Friis Johansson

IBAN: SE4630000000011042055971

BIC/SWIFT: NDEASESS

 
3. (optional) Record a video (smartphone video accepted) of yourself performing a piece on the piano, upload it on YouTube or Vimeo and include the link to the video in the email. The performances in these videos will decide which students are awarded the two scholarships.

 
4. Accepted applicants will be noticed on June 5, the remaining course fee of SEK 4.500 has to be payed at the latest on June 12.

 
5. If a student is not accepted to the masterclass, the application fee will be reimbursed. If a student however chooses to withdraw his/hers application the application fee will not be refunded.

 
After paying the course fee you will receive an e-mail containing practical information regarding your stay in Ytterjärna.

Ytterjärna Piano Academy 2016, 6-9 Juli.

 

I ett samarbete mellan Kulturhuset i Ytterjärna och konsertpianisten Peter Friis Johansson välkomnar vi pianister och ensembler över 15 år till att delta i Ytterjärna Piano Academy som går av stapeln i juli 2016.

Ytterjärna Piano Academy är ett unikt masterclasskoncept med en enkel idé: alla detaljer runt kursen ska vara på en så hög nivå att de kan fungera som nya inspirationskällor för studenterna.

 

Lärare: Peter Friis Johansson har under de senaste åren etablerat sig som en av Skandinaviens mest framgångsrika pianister. Han har bland annat vunnit ‘International piano-e-competition’ som räknas som en av USA:s största pianotävlingar, samt verkat som Sveriges Radios P2:artist. Under kommande säsonger kommer han framträda med Stockholms Filharmoniker och Göteborgs Symfoniorkester i pianokonserter av Sven-David Sandström och Andrea Tarrodi skrivna direkt för Peter, han kommer även ge en cykel med Franz Schuberts samtliga pianosonater i Chicago.

 
Lektioner: Varje elev får minst fyra lektioner, fler om det finns tillgänglig tid.

 
Salen: Alla lektioner hålls på scenen i Ytterjärna Kulturhus, en av Sveriges bästa konsertsalar.

 
Konserter: Alla deltagare får chansen att framträda vid minst en konsert.

 
Övningsrum: Sex flyglar är tillgängliga för övning dygnet runt.

 
Stipendium: Två stipendium som täcker kursavgiften (SEK 4.500) kommer delas ut.

 
Mat: All mat är närodlad, ekologisk och biodynamiskt framställd och serveras på de fantastiska Ytterjärna Café och Matbygget.

 
Boende: På det eleganta Hotell Kulturhuset. WiFi finns tillgängligt i Kulturhuset men inga distraktioner i form av TV. Att åka till Ytterjärna handlar om att hitta sitt fokus!

 
Natur: Precis som de stora kompositörer vars musik vi framföra måste vi hitta trygghet och inspiration i naturen. Ytterjärna är fullt av vackra vandringsstigar och -leder, och gemensamma promenader kommer arrangeras.

 
Umgås: Ta chansen att få nya vänner i din egen ålder som delar din kärlek till musiken och pianospelet!

 
Kostnad: Allt ovan till den samlade kostnaden av 5.000kr varav anmälningsavgift 500kr och kursavgift 4.500kr.

 
Angående ensembler: Ensembler som innefattar piano är varmt välkomna att ansöka. Det är mycket viktigt ni kontaktar oss genom e-post innan ni betalar ansökningsavgiften så att vi kan gå igenom kostnaden för olika ensemblestorlekar med er.

 

SISTA ANSÖKNINGSDAG 1:a JUNI 2016

 

Ansökningsinstruktioner:

 
1. Skriv ett mail till pianoacademy@kulturhuset.nu. Mailet ska innehålla ditt namn, ålder och ett CV som omfattar din musikaliska erfarenhet (lärare, masterclasses, stycken/verk, etc.).

 
2. Betala anmälningsavgiften om 500kr till:

Nationella betalningar:

NORDEA – kontonummer: 1104 20 55971

Internationella betalningar:

Bankens namn: Nordea

Kontohållarens namn: Peter Friis Johansson

IBAN: SE4630000000011042055971

BIC/SWIFT: NDEASESS

 
3. (valfritt) Spela in en video (smartphonevideo godkänns) av dig själv när du framför ett verk på pianot, ladda upp videon på YouTube eller Vimeo och inkludera länken i ansökningsmailet. Framförandena i dessa videos kommer vara grunden i bedömningen av vilka som tilldelas de två stipendierna.

 
4.De utvalda studenterna kommer meddelas den 5:e juni. Den resterande kursavgiften om
4.500kr ska betalas senast den 12:e juni.

 
5. Om en elev inte antas till kursen kommer anmälningsavgiften att återbetalas. Om en elev väljer att själv dra tillbaka sin anmälan betalas anmälningsavgiften inte tillbaka.

 
Efter att ha betalat kursavgiften kommer ett mail skickas ut med praktisk information rörande vistelsen i Ytterjärna.