Waldorfpedagogik, läraren, kollegiet och rektorn.

Örjan Liebendörfer, rektor

Waldorfpedagogiken kom till på en fråga till Rudolf Steiner om att skapa en modern skola för arbetarnas barn vid cigarettfabriken Waldorf-Astoria. Steiner samlade en krets lärare och bildade ett kollegium. Detta var skolans bestämmande organ. Lärarna diskuterade barnen och ungdomarna och vad som kunde vara bäst för dem. Steiner var med och talade om sin forskning om det andliga, om varje människans unika värde och hur de skulle kunna skapa en skola som gav varje individ verktyg att forma sitt liv som fri  människa. Och hur man både kunde klara av samhället och också ha beredskap till inovationer och nya idéer på livets alla områden.

Just att kollegiet sedan starten varit både en smältdegel av pedagogisk mångfald men också ett ansvarstagande för sin skola. Så har varje waldorfskola möjligheten att bli helt unik.

Men med den nya skollagen (Lgr 11) tvingas även varje waldorfskola att ha en rektor som är ytterst ansvarig. Hur kan kollegiets självbärande och självstyrande roll bevaras? Hur undviker man att det blir en waldorfskolan AB som drivs av en chef (rektorn) och där lärarna är passiviserade anställda mot tidigare engagerade medarbetare?

Örjan Liebenderdörfer som inte bara själv varit både elev och lärare och senare även rektor
(bl a i Lunds Waldorfskola) utan också hade en far som var en drivande kraft i Kristofferskolan och senare även ledare för Pedagogiska Sektionen av den Fria Högskolan för Antroposofi i Sverige.
Örjan har även varit marknadschef på Weleda och skrivit boken Waldorfpedagogik tillsamens med sin fru Christine Liebendörfer.

 

Han kommer att berätta om waldorf idag med speciellt hänseende på rektorn och skolans lärare.

Boken kan beställas här

 

Studentlitteratur

orja_liebendoerfoer