Waldorf som bildningspedagogik Tankar och idéer efter 100 år av undervisning

Ruhi Tyson

Pris Ord: 120 Pens: 60 Stud: Gratis


Den första waldorfskolan startade 1919 – 100 år har den utvecklats. Få kan som Ruhi Tyson berätta om denna pedagogiks idé och potential och visa på nya vägar för framtidens pedagogik. Ruhi Tyson är lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet samt på Waldorflärarhögskolan, bokbindningslärare på Kristofferskolan. Han har nyligen utkommit med boken Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning (Natur och Kultur).

Frågan om bildning är brinnande aktuell – kunskap finns en knapptryckning bort. Vad och hur skall skolan vara och lära under de viktiga 12 åren i våra liv?

 

 

 

Läs om Ruhi i DN här…