Västerås Sinfonietta

Mozart, Schnelzer, Shostakovich, Tarrodi, Beethoven

Pris Ord: 400 Pens: 400 Stud: 400


Konsert med uvertyren till Trollflöjten med mästerjonglören Jay Gillgan. Den lysande Verity Gunning spelar Albert Schnelzers Magical Allusions, ett verk som öppnar dörrar mot en alternativ verklighet. Sjostakovitjs medryckande cellokonsert. Huvudmotivet härrör från första bokstäverna i Sjostakovitjs namn. På samma sätt bygger Andrea Tarrodis stycke för violin enbart på tonerna B,A,C,H.

Beethovens femte symfoni med det kända ödesmotivet får sin förlösning i den triumfatoriska finalen. Orkestern spelar i vilt glädjerus.

 

Jay Gilligan jonglör

Torleif Thedéen cello

Verity Gunning-Olsson oboe

Ylva Larsdotter violin

Simon Crawford-Phillips dirigent

 

W A Mozart Uvertyr till Trollflöjten
Albert Schnelzer Magical Allusions
Dimitri Shostakovich Cellokonsert nr 1
PAUS
Andrea Tarrodi Nocturne over B,A,C and H with Ylva
Ludwig van Beethoven Symfoni nr 5