Tredagars seminarium – Christian Rosenkreutz väg genom historien

Fredag 25 november - Söndag 27 november

Beställ seminariet, boende, mat m m här…

 

Olika representanter inspirerade av Rosenkorsströmningen kommer under detta tredagars seminarium att utifrån föreläsningar, workshops och konstnärliga uttryck fördjupa sig i denna allegori. Syftet är att närmare undersöka förvandlingsprocessen där Själen förenar sig med Anden.

Ur innehållet: Esther Ritman, general director vid Bibliotheca Philosophica Hermetica. Alkemiska Akademins Mysteriespel kring Christian Rosencreutz Alkemiska bröllop. Festbuffé. Susanna Åkerman, idéhistoriker och Ph.D. Washington University som forskat kring drottning Kristina. Göran Fant, med medeltida esoterik som specialområde. Scener ur Rudolf Steiners Mysteriedrama. Eurytmi och musikaliska inslag.

 

Fredag 25 november

16:00 Inledning och programpresentation av arrangörerna

 

16:15 Seminarium med Esther Ritman, Bibliotheca Philosophia Hermetica.

Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH) grundades 1957 av Joseph R. Ritman. Syftet var att samla arbeten i den hermetiskt-kristna traditionen. BPH innehar nu förmodligen en av de största samlingarna i världen av historiska originalskrifter och bilder i detta ämne. Förutom detta bedriver BPH forskning, organiserar utställningar och vetenskapliga konferenser. Biblioteket ger även ut olika publikationer i ämnet.

Under detta seminarium kommer Esther Ritman, dotter till grundaren och nu föreståndare för biblioteket, att berätta om Rosenkorsrörelsens historia i Europa.

Esther Ritman kommer också att berätta om Robert Fludd och visa illustrationer från hans verk. Han är kanske mest känd för dessa rika illustrationer. Robert Fludd 1574 – 1637 var en erkänd engelsk läkare, matematiker, alkemist och försvarare av rosenkorsimpulsen. Fludd är författare till över tjugo filosofiska, medicinska och vetenskapliga arbeten. Han skrev flera kommentarer till Rosenkorsmanifesten.

 

ester

 

18:00 Paus med kaffe och te

19:00 Föreställning

Urpremiär på Alkemiska Akademins Mysteriespel som utgår från Christian Rosencreutz Alkemiska bröllop. Det mystika dramat levandegör den eviga visdomen om hur Rosen förenas med Korset genom den heliga konsten.

 

20:30 

Festlig buffé

 

Lördag 26 november

 

 

09:30 Musikalisk upptakt

10:00 Seminarium med Susanna Åkerman – Rosenkorset i Norden

Susanna Åkerman, idéhistoriker och Ph.D. Washington University har under en längre tid forskat kring Rosenkorsrörelsen, främst om dess verksamhet i Norden under 1600-talet. Susanna Åkerman är även verksam som bibliotekarie på Swedenborgsbiblioteket i Stockholm. Hon har bland annat skrivit böckerna Rose Cross over the Baltic, Queen Christina of Sweden and her Circle och den senaste boken Fenixelden – Drottning Kristina som alkemist. I boken belyses drottning Kristinas stora intresse för alkemi, vilket tydligt framkom vid genomgången av hennes omfattande bibliotek.

 

susanna

 

11:00 Paus med kaffe och te

11:30 Göran Fant, författare, litteraturhistoriker och Waldorflärare. Alkemiskt bröllop som initiationsförlopp – en mysterietradition.

13:00 Lunch

14:00 Christian Rosenkors – myt, människa – idag och imorgon

Ett seminarium i tre delar med Lectorium Rosicrucianum. Det Gyllene Rosenkorsets Internationella Skola.

untitled

O, att vi alla verkligen måtte gå in i den nya verkstaden, de fria byggarnas verkstad. Elden som brinner i denna smedja är Gnosis eld – den Helige Andes luttrande, räddande och nyskapande eld.Må denna tempelsmedja bli oss alla till en grav – till en grav för den gamla naturen och dess tillstånd. I tempelvalvet kan allt bli återställt – som har gått förlorat under århundradenas gång. I detta gravtempel kommer en gång förnyelsens levande kropp att bli funnen av alla de systrar och bröder som är pånyttfödda i Christian Rosenkors.                                                                                                                               

Lectorium Rosicrucianum, Det Gyllene Rosenkorsets Internationella Skola är en kristocentrisk Andeskola. Skolan är en ny länk i en kedja av gnostiska broderskap som knyter an till Katarernas och de Klassiska Rosenkorsarnas människobefriande arbete.

I vår tid står mänskligheten på tröskeln till en andlig revolution – en atmosfärisk omvälvning där alla är kallade till att väva den Gyllene Bröllopsklädnaden – Soma Psychion, vehiklet som möjliggör inträdet i ”den andliga livssfären” efter att det lägre livet och döden övervunnits.

Det Gyllene Rosenskorsets Skola överbringar till den intresserade en förklarande universell filosofi och ställer befriande krafter och ett överbryggande magnetiskt fält till förfogande för den som önskar genomgå den transformerande processen.

Utvecklandet av Lectorium Rosicrucianum har sin utgångspunkt 1924 då bröderna Z W Leene och J Leene i Haarlem, Nederländerna började ett esoteriskt arbete inom ramen för verksamheten i Rozenkruizers Genootschap, en nederländsk undergrupp till Max Heindels Rosicrucian Fellowship. Efter hand anslöt sig också H Stok-Huizer till arbetet. Z W Leene gick tidigt bort men J.Leene och H Stok-Huizer fortsatte arbetet som stormästare under namnen Jan van Rijckenborgh och Catharose de Petri. 1938 fick verksamheten namnet Lectorium Rosicrucianum. LR är i dag en världsomfattande organisation med huvudsäte i Haarlem, Nederländerna.

I Sverige är LR representerat sedan cirka 60 år och har olika verksamheter över hela landet för intresserade och medlemmar. Bland annat finns en konferensort i Edshult nära Eksjö i Småland, där det månadsvis ordnas veckoslutskonferenser. I Stockholm och Göteborg anordnas också regelbundet aktiviteter av olika slag.

 

Om man kort vill sammanfatta essensen av det Alkemiska bröllopet, skulle det gå att beskriva det på följande sätt. Genom en ny medveten befriande handling och ny livshållning är det möjligt att överskrida tröskeln till ett nytt livsområde och befästa ett nytt livstillstånd. Till hjälp finns ett transformerande fält med nya krafter. Gamla beteenden byts ut och livsmönster som fängslar ’den Andre inom oss’ bryts och ersätts av ny handlingskraft som verkar befriande och öppnar själen för Anden.

Vi vill gärna i första delen av vårt seminarium ge er en överblick av berättelsen om Christian Rosenkors och utifrån ett gnostiskt perspektiv försöka belysa dess beslöjade betydelse. I vår betraktelse kommer vi att utgå ifrån en analys av J. van Rijckenborgh, som är en av grundarna av Lectorium Rosicrucianum .

I seminariets andra del kommer vi att fördjupa oss i några valda avsnitt av Alkemiska bröllopet. Då mänsklighetsutvecklingen är komplex och mångfasetterad kan en jämförelse av olika perspektiv inom psykologi och antroposofi verka befruktande och leda till en fördjupad förståelse.

I den tredje delen undersöker vi närmare det som händer i vår samtid och i en nära framtid. Mänskligheten och vår värld befinner sig i en mycket speciell situation. Utifrån ett yttre betraktande kan det se ut som om ett stort kaos breder ut sig färgat av hopplöshet och en känsla av meningslöshet.

Trots alla försök till förbättringar av livsvillkoren, alla ansträngningar till utveckling och kultivering står vi ändå där i vår hjälplöshet.

Eller kan det vara så att vi alla befinner oss mitt på tröskeln till överskridandet mellan två världar och att detta skapar en magnetisk storm när två helt olika verkligheter möter varandra?

Vi citerar gärna Confessio Fraternitatis – Rosenkorsarnas bekännelse, det andra Rosenkorsmanifestet från 1600-talet.’Ett ting, o dödlige, skall här av oss fastställas, nämligen att Gud har beslutat att åt världen skall, före dess slut, skänkas en inströmning av sanning, ljus och storhet…’ Så vad är det nya som kan resa sig ur krisen från det som rasar samman? Vilka är förmågorna och kännetecknen för den nya mänsklighetsutvecklingen? På vilken grund måste det nya byggas och hur kan det gamla transformeras?

Ledtorium Rosicrucianum

Box 252

162 13 Vällingby

www.rosenkorset.se

www.lectoriumrosicrucianum.org

info@rosenkorset.se

 

 

15:30 Paus med kaffe och te

16:00 Panel diskussion

18:00 Kvällsmat

 

Söndag 27 november

09:30 Musikalisk upptakt. Musik av Greven Saint Germain.

10:00 Workshops

11:30 Avslutning

12:00 Lunch

Se hela programmet och anmälningsblankett till seminariet här:

Rosenkreuz seminarium 2016