Sverker Sörlin Angår oss antropocen?

Ett föredrag i Spira serien - bara på nätet!

Pga av Corona kommer denna serie vara stängd för allmänheten men den kommer att streamas på nätet.

 

Sverker Sörlin

Sverker Sörlin, idéhistoriker, författare och professor i miljöhistoria vid KTH, berättar om diskussionerna kring idén om ”människans tidsålder”. Han föreläser utifrån sin bok ”Antropocen – en essä om människans tidsålder” från 2017, och talar om det som numera betraktas som en ny geologisk epok. Hur ser den nya och framtida relationen ut mellan människan och jorden och den framväxande nya vetenskapliga världsbilden?