Spiraföredrag

Leif Tjärnstig, Om Waldorfpedagogik

Leif har undervisat i matematik och naturvetenskapliga ämnen på olika Waldorfskolor i närmare 20 år. Sedan 2005 har han undervisat, forskat och skrivit om waldorfpedagogik. 2020 disputerade han med en doktorsavhandling om waldorfpedagogik vid Åbo Akademi i Finland.
Leifs engagemang för waldorfpedagogik handlar om en skola där bildningen och individen står i centrum. Detta är det (främsta) budskapet som han vill förmedla till oss denna förmiddag.