Sara Dahlberg Eriksson

Förlust, sorg, läkning.

Pris Ord: 350 Pens: 350 Stud: 350


Sara Dahlberg Eriksson föreläser om förluster, sorg och läkeprocesser. Först kommer hon att berätta om det tragiska i sin egen historia och därefter ur ett holistiskt synsätt, förklarar hon hur läkning kan fungera och hur omgivningen kan bidra eller försvåra läkningen. Vad är det som händer med människor som inte tilläts att sörja? Kan det finnas ett samband mellan en obearbetad sorg och olika form av missbruk? Sara pratar också om de andliga principerna som hopp, förlåtelse, kärlek, tolerans, tålamod, villighet, ödmjukhet, osv. som är de olika fasta punkter som hjälper den behövande att hantera sin sorg och att orka.

 

 

 

Spiras fortbildning Kulturhuset 2018

Sedan flera år tillbaka har Spira-utbildningar organiserat en föreläsningsserie på Kulturhuset i Järna. Fem föreläsningar erbjuds under året och tanken är att kunna ge verksamheterna i Järna med omnejd en möjlighet att på ett enkelt sätt möta medarbetarnas behov av fortbildning, nya kunskaper och inspiration. Ett tjugotal verksamheter har redan blivit intresserade av konceptet och abonnerar. Abonnemang kostar 1150kr per år, man erhåller då ett kort som gäller för fem tillfällen. I priset ingår fika i pausen. Kortet visas i samband med evenemanget och är inte personbundet.

Det går också att besöka enstaka föreläsningar och man betalar då 350 kr i Kulturhusets kassa eller så kan man köpa biljetterna via ticknet.se.

Obs! Exceptionellt för i år, Spira arrangerar sex föreläsningar i stället för fem och detta för samma abonnemangspris, dvs. att den sjätte föreläsningen erbjuds gratis till dem som abonnerar. Den 21 maj, en måndag, kommer Kaj Pollak föreläsa för oss på hans åttioårsdag. För de som var med kanske minns att Kaj var även här på Kulturhuset på sin 70 årsdag den 21 maj 2008. Skämtsamt slog vi då vad att Kaj skulle komma tillbaka om tio år vilket han nu gör.