Roland Pöntinen spelar Liszt

ur Pilgrimsår: Tre Petrarcasonetter, Aux cyprès de la Villa d’Este och Dantesonaten

Pris Ord: 180 Pens: 135 Stud: 90


Inte alla förstår sig på de tonkaskader och dunderackord, skira klanger och poesi blandat med demoniska utbrott som 1800-talets superkändis pianovirtuosen Franz Liszt skapade – OBS före man hört vårt lands virtuos Roland Pöntinen spela Liszt… Roland älskar honom och fångar hans själ och ger hans musik vingar, vindelälvskraft och existentiell mening. Han spelar bl a denna kväll ur Pilgrimsår:  Tre Petrarcasonetter, Aux cyprès de la Villa d’Este och Dantesonaten.