Om Anden

Filosofiska aspekter på begreppet ande och andlighet

Pris Ord: 100 Pens: 100 Stud: 100


En helkväll – ANDEN som begrepp har beledsagat människans föreställningsvärld sedan urminnes tider. Att den representerar något viktigt i människors liv bekräftas i denna antologi av författarnas reflexioner över vad betydande filosofer som Paulus, Hegel, Scheler, Steiner och Tillich har tänkt om andens betydelse för människans tillvaro. Författarna reflekterar över andebegreppets både diskutabla och angelägna ställning som något intressant att utforska, om dess vara som en självständig benämning för något allmänmänskligt och vitalt i alla tider, även i vår.

 

Soppa tillkommer serveras i foajén fr kl 17.00

 

Författarsamtal:
Jonna Bornemark
Per Johansson
Gérard Lartaud
Jari Ristiniemi
Sven-Olov Wallenstein

 

Moderator: Christian Egge

 

Värd: Ulf Wagner

 

Daniel Birnbaum har flyttat till London och kan tyvärr inte närvara.

Arr: Kosmos förlag