MYSTERIEDRAMA AV RUDOLF STEINER

Antroposofiskt seminarium med evenemang i arrangemang av Stift Guldfällen

MYSTERIEDRAMA AV RUDOLF STEINER

Paul Klarskov, Anders Engqvist och Helena Wätte (regi)
Ulf Wagner (belysning)
Aurora Granstedt (kostym)
Jürgen Vater (översättningar)
Per Linden Thell (spelare)
Ulrike von Schoultz (produktion, marknadsföring, ekonomi)

25-30 juni 2017

Ladda ner mysteriedrama-2017-av-rudolf-steiner

Under åren 1910 till 1913 skrev Rudolf Steiner fyra mysteriedramer. Eurytmi som en ny rörelsekonst integreras i dramerna samtidigt med den antroposofiska skolningsvägen. Som tidsenlig invigningsväg väver den sig som en röd tråd genom händelseförloppet.
Dramerna spelas på många platser i världen, dom väcks till liv i olika språk, olika kulturer och med helt olika förutsättningar.
Gemensamt är att dom spelas inom sammanhang där det finns intresse för andliga frågor.
Visheten och kunskapen om människan utvidgas i antropologin utöver den materialistiska världsbilden till att inbegripa allt levande samt det själsliga och andliga i tillvaron.
Alla fackområden inom naturvetenskapen kräver studium, kompetensutveckling och vidare forskning. Så kräver även andligt kunskapande studium, kompetensutveckling och vidare forskning.
Inom den andliga forskningen öppnar inte intellektet utan själens moraliska utveckling vägen för högre vetande.
…”möter jag en människa och klandrar hennes svagheter, så berövar jag mig kraft att vinna högre kunskap. Söker jag
kärleksfullt fördjupa mig i hennes förtjänster, så samlar jag sådan kraft.” är ett av villkoren för andlig forskning.
(”Hur uppnår man kunskap om de högre världarna” av Rudolf Steiner).
Inom Rosenkorsrörelsen vårdas sedan århundraden kunskapen om hur den andliga verkligheten verkar in i materien.
Med rötter inom Rosenkorsrörelsen ger Rudolf Steiner med antroposofin tydliga anvisningar för vår tids skolningsväg där människoanden kan bli verksam i det materiella som en positiv, förvandlande andlig kraft.
Den antroposofiska skolningsvägen tillhör inte något hemligt sällskap. Invigningen eller initiationen integreras i det moderna livet. Skolningsvägen är tillgänglig för varje människa oavsett kön, samhällelig ställning eller religion och är öppen för var och en som allvarligt söker den.
Det som skiljer R. Steiners mysteriedramer från övriga dramer i vår samtid är att andlig skolning står i centrum för dramernas handling. Därmed beträder åskådaren andliga världar, möter andliga väsen och ser in i andliga sammanhang.
Som andeforskare säger Rudolf Steiner därför om sina dramer:
”Människor som försöker lösa upp dramerna symboliserande och i abstrakta begrepp gör orätt gentemot dem. Jag hade aldrig abstrakta begrepp i själen. Jag bara såg personerna, hörde deras ord, varseblev deras handlingar. Inklusive scenbilderna har för mig allting varit färdig på en andlig skådat scen.”
Under sommarens dramavecka följer vi personerna på den andligtskådade scenen. Vi följer deras strävan på förvandlingens väg och kommer att möta antroposofi i sin väsensverklighet.
Urvalet av drömbilder gjordes av Michael Debus. Väl förtrogen med antroposofins väsen, dramernas innehåll och
den antroposofiska skolningsvägen kommer hans dagliga föredrag att ge vägledning under veckan. Föredragen hålls på tyska men översätts till svenska.
Michael Debus är präst i Kristensamfundet och har under många år varit verksam i Fria Högskolan för religiös förnyelse i Stuttgart (Tyskland). Samtidigt som han genom föredrag och skrift inspirerat människor i flera länder och på många orter, har han medverkat i dramaprojektet i Järna sedan starten hösten 2010.
Hans böcker ”Livskriser och livets dramatik” samt ”Månkarma och solkarma” kan ge en ingång till R. Steiners mysteriedramer. Som förberedelse för årets tema finns en nyöversättning av Michael Debus bok: ”Maria – Sofia, det kvinnliga i mänsklighetens utveckling” som kan köpas på Robygge från maj 2017. Boken är skriven på tyska och förutom till svenska är den översatt till finska, engelska och rumänska.
Sommarveckan inleds varje dag med varseblivningsövningar i naturen. Välkända fenomen kan genom övning ses med nya ögon och väcka den skapande människan till liv! Eurytmi ger möjlighet till egen rörelse, samtalsgrupperna
berikar.
Den 25 Juni inleds veckan med Eurytmi genom den FRIA EURYTMIGRUPPEN under ledning av Anne-Grethe Kumlander. ”Det stig av hav ett alveland” med sånger ur Garborg Haugtussa samt musik av E. Grieg, G. Mahler och D. Schostakovitsch.
Utvalda dramabilder kommer att visas seneftermiddagar och kvällar. Bilderna avslutas på torsdagskvällen med eurytmisk gestaltning av mysteriedramernas sagor och berättelser under ledning av Charlotte Krantz.
Varmt välkommen till en annorlunda sommarvandring!
Anders Engqvist och Helena Wätte (regi)
Ulf Wagner (belysning)
Aurora Granstedt (kostym)
Jürgen Vater (översättningar)
Per Linden Thell (spelare)
Ulrike von Schoultz (produktion, marknadsföring, ekonomi)
RUDOLF STEINERS MYSTERIEDRAMER
Rudolf Steiner skrev under åren 1910 – 1913 fyra mysteriedramer som uppfördes under denna tid vid sommarkongresser i München. I dramerna följer vi personligheter som representerar den moderna tidens konkreta, spirituella erfarenheter på initiationens väg. Handlingen synliggör ”ett stycke öresväv” där ödesknutar måste lösas och där ödesgemenskapen visar sig vara avgörande för individens utvecklingsmöjligheter.
Mysteriedramerna tar den plats som tragedierna hade på sin tid i den grekiska kulturen.
Tragedierna bidrog till en förvandling av människornas inre verklighet. Mysteriedramerna öppnar i sin tur upp för en ny världsbild där den andliga tillvaron vävs samman med den materiella världen. Dramernas förlopp kan te sig svårbegripligt för intellektet, men mycket verkligt för den upplevande själen. Rudolf Steiners livsuppgift var att förmedla antroposofi för att därmed kunna offentliggöra den kunskap om människan som under alla tider har vårdats fördold i mysterier och i hemliga sällskap. 1912/1913 grundades Antroposofiska Sällskapet som en offentlig ideell förening.
Rudolf Steiners mysteriedramer tar sin början med ”INVIGNINGENS PORT”. De människor som går en modern skolningsväg under ledning av läraren Benedictus beträder där självkännedomens väg. Andra dramat ”SJÄLENS PRÖVNING” beskriver livsbilder och ödesvägar ur tidigare inkarnationer av de människor som befinner sig tillsammans på skolningsvägen. Under tredje dramat ”VÄKTAREN VID TRÖSKELN” blir väktaren synlig som själsbild. Skarpt ljus faller på människans dubbelgångare som hindrar den ofullkomliga själen från att överskrida tröskeln till den andliga världen. I fjärde dramat, SJÄLARNA VAKNAR, har protagonisterna överskridit tröskeln till den andliga världen. Själarna är nu del i en skapande andlig väsensfyllo verklighet.
Anmälan
Anmälan sker med foldertalong (ladda ner foldern gär) eller per tel 0046 (0)8 554302 01.
Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag 15 Juni 2017.
Priser
Hela veckan inkl. alla kvällsföreställningar (exkl måltider) Ord. 1 800 kr, Pensionär/stud 1 600 kr.
Betalning senast 20 juni 2017 till konto i Handelsbanken: 6616­332 093 328 eller Bankgiro: 570­3814
BIC /IBAN
HANDSESS
SE 6000 0000 0003 3209 3328
Enstaka dramaföreställningar 200/170 kr.
Enstaka föredrag 100 kr (Ingen rabatt).
Betalas på plats, kontant eller med Swish 1236521041.
Måltider
Kvällsmat på ankomstkvällen och lunch på avresedagen ingår ej.
Paketpris för samtliga måltider 1 495 kr
(4 förmiddagskaffe, 4 lunch, 3 kvällsmat, 1 festbuffé)
Den som vill köpa enstaka måltidet kan göra det i kaféet.
Betalning
Hela veckans program betalas i förväg. Enstaka föreställningar samt alla måltider betalas på plats. Kom i god tid, då receptionen stänger femton minuter innan evenemangen börjar.
Boende
Hotell Kulturhuset rabatterat pris: Enkelrum 600 kr/natt, Dubbelrum 800 kr/natt. Frukost tillkommer med 150 kr/dag. Boka på tel 08-55430200.
Kulturcentrum 350 kr/natt utan lakan och frukost, Boka på tel 08-554 302 50.