Föredrag om skärmtid och hälsa

Mattias Ribbing

Pris Ord: 350


Mattias Ribbing är författare till fyra böcker om hjärnan och lärande samt trefaldig svensk mästare i minne. Han föreläser om hur hjärnan påverkas av de skärmar som har tagit över våra liv. Han talar om de negativa aspekterna men även om hur vi kan utveckla de bästa strategierna för en hjärnsmart användning av våra mobiltelefoner, röra oss inom de olika sociala medierna och bemöta den nya tekniken i allmänhet.

Detta är en del av abonnemangsserien Onsdagar på Kulturhuset. Vill du köpa ett årskort där alla 5 föredrag i serien ingår så görs du det via en anmälan hos Järna Akademi, (årskortet kostar 1 300 kr, det är inte personbundet utan kan delas av obegränsat antal personer).

 

Pris Ord: 350kr inkl fika

 

Arr Järna Akademi

 Hemsida: https://jarnaakademi.se/kurser/2019/12/03/skarmtid-och-halsa/