Marie Dufva

Vad våra barn och ungdomar kan utsättas för på nätet?

Pris Ord: 350 Pens: 350 Stud: 350


Marie Dufva uppmanar oss att ta del av hur det ser ut idag inom nätvanorna hos våra barn och ungdomar. Hur är det med att chatta, spela online eller umgås via sociala medier för den unga generationen? Det digitala erbjuder naturligtvis fantastiska möjligheter men också många fällor i form av utnyttjande, mobbning och näthat. Hennes föreläsning ger oss som föräldrar och pedagoger insyn i våra barns och elevers nätliv. Marie ger oss också några råd och hjälpmedel för att skapa trygga förutsättningar för att barn och ungdomar ska ha det så härligt, roligt och lärorikt så möjligt. Tack vare Marie kan vi förstå hur vi ska tala med barn och ungdomar så att vi kan stödja dem att hitta rätt och inte kliva snett.

 

Spiras fortbildning Kulturhuset 2018

Sedan flera år tillbaka har Spira-utbildningar organiserat en föreläsningsserie på Kulturhuset i Järna. Fem föreläsningar erbjuds under året och tanken är att kunna ge verksamheterna i Järna med omnejd en möjlighet att på ett enkelt sätt möta medarbetarnas behov av fortbildning, nya kunskaper och inspiration. Ett tjugotal verksamheter har redan blivit intresserade av konceptet och abonnerar. Abonnemang kostar 1150kr per år, man erhåller då ett kort som gäller för fem tillfällen. I priset ingår fika i pausen. Kortet visas i samband med evenemanget och är inte personbundet.

Det går också att besöka enstaka föreläsningar och man betalar då 350 kr i Kulturhusets kassa eller så kan man köpa biljetterna via ticknet.se.

Obs! Exceptionellt för i år, Spira arrangerar sex föreläsningar i stället för fem och detta för samma abonnemangspris, dvs. att den sjätte föreläsningen erbjuds gratis till dem som abonnerar. Den 21 maj, en måndag, kommer Kaj Pollak föreläsa för oss på hans åttioårsdag. För de som var med kanske minns att Kaj var även här på Kulturhuset på sin 70 årsdag den 21 maj 2008. Skämtsamt slog vi då vad att Kaj skulle komma tillbaka om tio år vilket han nu gör.