Körkonsert i Foajén

Adventskonsert med Kören Sångrösteriet och Kefas Berlin

Välkomna att lyssna på körsång i Kulturhusets Foajé för fri entré.