Klimatpolitisk verkstad

Klimatriksdag

Klimatriksdag  2-3 april 2022 mynnade ut i 12 framröstade motioner för en demokratisk, socialt hållbar och rättvis klimatomställning. Klimatriksdagen presenterar förslagen och hur de kan bidra till ett gott liv i ett klimatneutralt samhälle.

Klimatriksdagens egna politiska utskott har även tagit fram en en omställningsplan med heltäckande koldioxidbudget för nettonoll-utsläpp 2035. Vi bjuder in till diskussion om vad politikerna måste göra för att Sverige ska komma ner till nollutsläpp i tid.