Hållbar djurskötsel – till vilket pris? 

Ett seminarium om djurvälfärd och livsmedelskvalitet.

Pris Ord: 250 Pens: 250 Stud: 100


Hållbar djurskötsel – till vilket pris?

Ett seminarium om djurvälfärd, livsmedelskvalitet, etik- och klimatfrågor inom ekologisk och biodynamisk djurskötsel.

Möt bönder, forskare, livsmedelsförädlare, kockar samt företrädare för kontrollorganisationerna Krav och Demeter!

 

 

Program

9.00 Välkomsthälsning och presentation av föreläsarna

Moderatorer: Sofi Gerber, SBFI och Johan Nilsson, Biodynamiska Föreningen

9.15 – 10.00 Hur kan vi förbättra djurens välfärd på gården samt skapa justa villkor för transport och slakt? Prof.em. Bo Algers, veterinär och forskare på SLU

10.15 – 11.30 Djurvälfärd på gården: lantbrukare berättar om djurskötsel och sitt arbete med livsmedelskvalité: 1) Wappersta Gård, Vagnhärad 2) Bensträckare med kaffe 3) Onsberga Gård, Tystberga 4) Ullberga Gård, Nyköping

11.30 – 12.15 Hur kan vi åstadkomma ett hållbart jordbruk? Frågor om djurens roll och betydelse samt deras miljö- och klimatpåverkan. Dr.agr. Artur Granstedt, SBFI

12.15 – 13.15 Lunchpaus. Matbygges kökschef Pia Spörndly berättar om deras kvalitetspolicy

och hur de väljer råvarorna till restaurangen

13.20 – 13.40 Småskalig slakt och förädling. Mål och visioner. Mikael Löf från DeVilda

13.40 – 14.00 Lokala ekologiska råvaror i den kommunala verksamheten i Södertälje. Sara Jervfors, Kostchef, Södertälje Kommun

14.10 – 14.50 Vad gör kontrollföreningarna för att utveckla djurvälfärden? Paula Quintana Fernandez från KRAV, Job Michielsen, Svenska Demeterförbundet

15.00 – 15.30 Panelsamtal med föredragshållarna och deltagarna

15.30 Möjlighet att besöka Nibble Gård (mjölkkor, höns, får) – 5 minuters gångavstånd!

 

Arrangörer:

Ekologiska Lantbrukare i Sörmland, Biodynamiska Föreningen, KRAV, Svenska Demeterförbundet

Kommunikationer tåg Stockholm, Buss Järna – Stensta