THE FOX and THE SEVEN DEADLY SINS

järna Festival academi

15/7 Söndag kl 17:00

THE FOX* and THE SEVEN DEADLY SINS**

* sung and played burlesque tale by Igor Stravinsky

** ballet with songs by Kurt Weill and text by Bertolt Brecht

Framförd av operakompaniet KAMRATERNA
I den burleska fabeln The Fox av Igor Stravinsky undersöks moralfrågan: bör en räv gå emot sin natur om den inser konsekvensen av sitt beteende? Tematiskt smälter denna fråga samman med Kurt Weills The Seven Deadly Sins. De sju dödssynderna – högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja – speglas av sju dygder som är det eftersträvansvärda sättet att leva. Men om alla dessa egenskaper ligger i vår natur, hur och varför ska en människa gå emot sina mest naturliga drifter? Behovet av ett medvetet förhållande till syndbegreppet; i bemärkelse personligt ansvar, har kanske aldrig varit större. Hur kan vi förstå konceptet själsligt ansvar idag, och framför allt: vad, om något, skiljer människan från räven?

Med humor, värme och mycket starkt magstöd bjuder Kamraterna på en kalldusch av mänsklig natur, heliga dygder, nattsvarta synder och ömmande hjärtan.

Köp biljetter:

COPYRIGHTS
The Fox: © Edition Wilhelm Hansen AS/Chester Music Ltd
The Seven Deadly Sins: © School Music GmbH Co KG, Mainz/Gehrmans Musikförlag AB, Stockholm