Första 12:12 nya decenniet 2020

Roland Pöntinen spelade Beethovens Månskenssonat

Kom till 30 minuters underbar musik på nya decenniets andra dag !

 

Välkomna !