FAUST i en Mikaelisk tidsålder

Göran Fant

FAUST i en Mikaelisk tidsålder

 

Goethes Faust, klassikernas klassiker, har gett namn åt vår tid,”den faustiska tidsåldern”. Det är ett rikt sammansatt verk som öppnar åt många håll, existentiellt filosofiska och litteraturvetenskapliga.

 

Det inspirerar regissörer och forskare till ständigt nya tolkningar,På kulturhuset i Järna kommer vi att studera Goethes storverk ur olika synpunkter i form av seminarier inledda av föreläsningar.

 

Projektet samordnas och leds av Göran Fant musik- och litteraturvetare.De inleds alltså lördagen den 4 oktober med ett evenemang med föredrag följt av samtal och konstnärliga övningar som hjälper till att tränga in i verkets språkliga mysterier.

 

Faust har också inspirerat många tonsättare, och några exempel på musikaliska tolkningar kommer att studeras.

 

Arr.: Antroposofiska sällskapet