Eurytmiuppvisning av Masterkurs med 12 eurytmister solo

Ledning Carina Schmid och Benedikt Zweifel

Pris Ord: 150 Pens: 150 Stud: 150


Biljetter

Köp biljetter här…

 

Kursdeltagande eurytmister

Anna Tinclova, Anne-Grethe Kumlander, Aurica Arden, Britt-Maria Skeppstedt, Claudia Schneider,  Darina Evgrafova, Johanna Korpi-Tommola,  Katharina Okamura, Keith Sagal, Monika Leitz, Sara Eckhardt och Sofia Vagner.

Alla som deltar i denna masterclass är färdigutbildade eurytmister. De kommer från olika länder och kulturer och de har utbildats vid olika eurytmiutbildningar världen över.

De kommer att framföra soloeurytmi till musik och recitaterad dikt.

Carina Schmid – ljudeurytmi

Leegendarisk eurytmist som startade och ledde Eurytmiskolan i Hamburg med köer på 100-tals som önskade få gå i hennes klassiska eurytmiskola där hon även sökte nya vägar för eurytmi. Hon övertog sedan ledningen för scengruppen vid Goetheanum i Dornach, Schweiz.

Här har hon undervisat och hennes masterstudenter visar sina arbeten denna kväll med solon både för dikter och musik.

 

Benedikt Zweifel – toneurytmi

En av de ledande erutymisterna efter Else Klink vid Eurythmeum i Stuttgart. Zweifel har ägnat hela sitt liv åt dramatisk eurytmi på olika scener världen över.