Eurytmilärarutbildningen

Rudolf Steinerhögskolan i Järna Diplomföreställning Tid 19.00

Pris Ord: 200 Pens: 150 Stud: 100


2004 startade Eurytmi Sthlm/Järna, en deltidsutbildning till eurytmiinstruktör. Utbildningen har växt och breddats till en eurytmilärarutbildning och har fyllt ett tomrum med nya infallsvinklar på eurytmin både som konst och pedagogiskt verktyg och även som hälsobringande rörelseterapi. Nu premiär för deras diplomföreställning.

 Biljetter: Ticnet