ETT VINTERMÖTE OM Draumkvedet

FÖREDRAG WORKSHOPS FÖRESTÄLLNINGAR

En helhelg om Drömkvädet Olaf Åsteson.

Man kan naturligtvis köpa biljetter till enskilda föreställningar.

 

Köp biljetter och beställ mat här…

 

Ett samarrrangemang mellan Kulturhuset i Ytterjärna och Antroposofiska Sällskapet.