ENSKILDA ARBETEN AV ELEVER I KLASS 12 FRÅN ÖRJANSKOLAN

OBS DAGARNA MÅN 17 T O M TORSDAG 20 (INGET PÅ FREDAG DEN 21 !!!)

Under klass 12 – tredje gymnasieåret – avslutar eleven sin skolgång med ett eget valt och bearbetat ämne som kan vara balett, Rädsla, Flyg, Programmering och mycket mer.

 

 

Torsdag 20/2 18:00

Glim Lindaregård DYKNING

Emma Friberg  SEGLING

Alma Bech DOKUMENTÄRFILM

Paus 30 MIN

Malva Swärd  FOTO & LAYOUT

Albin Wiggberg  TRIATHLON

Dimitri Biemond FLYG

Klass 11  NÄSTA ÅRS ARBETEN

 

INGET på fredag 21/2 

Programmet är flyttat till 17-20/2

 

Klicka här: Årsarbete för att ladda ned som pdf