ENSKILDA ARBETEN AV ELEVER I KLASS 12 FRÅN ÖRJANSKOLAN

OBS DAGARNA MÅN 17 T O M TORSDAG 20 (INGET PÅ FREDAG DEN 21 !!!)

Under klass 12 – tredje gymnasieåret – avslutar eleven sin skolgång med ett eget valt och bearbetat ämne som kan vara balett, Rädsla, Flyg, Programmering och mycket mer.

 

Program

 

Tisdag 18/2 18:00

Joana Stichtenoth NATURFÄRG

Silas Fellkvist  SNICKERI

Ronja den Herder BALETT

Paus 30 MIN

Jacob Arnborg Forss TRÄNING & DISCIPLIN

Thor Sahlberg  JAKT

Noa Söderlund  PIANO

 

 

INGET på fredag 21/2 

Programmet är flyttat till 17-20/2

 

Klicka här: Årsarbete för att ladda ned som pdf