Endast Klimatvandring

Denna klimatvandring är en upplevelse speciellt framtagen för Fairplay’s publik och leds av naturvägledarna Emelie Envall och Per Bengtson.

Pris Ord: 150


Medverkande:
 

EMELIE ENVALL, PER BENGTSON, DANIEL THORELL, NURIT STARK, FINGHIN COLLINS, DARIA VAN DER BERCKEN
Innehållet baseras på det uppmärksammade projektet med samma namn, initierat av prof Alasdair Skelton och Per Bengtson och har nu ytterligare kompletterats och anpassats för att ta vara på Fairplay’s unika resurser. Klimatvandringen innehåller två promenader i det fria samt tre musikinslag. Under promenaderna berättar Emelie och Per om vår relation till naturen, planetens geologiska historia och det nödvändiga i att bevara ett klimat i balans. Promenaderna är inte fysiskt krävande.
 
PROGRAM

 

Klimatvandringen börjar 15:30 med konserten i stora salen där vi även ger en kort introduktion till evenemanget.
 

15:30 Konsert – Karmit Fadael, uruppförande för cello och dans, Daniel Thorell – cello
15:45 Vandring från stora salen
16:10 Konsert – Bartok sonat för soloviolin, Nurit Stark – violin
16:35 Vandring från stora salen
17:00 Konsert – Mozart Dubbelsonat för två flyglar, Finghin Collins, Daria van der Bercken – piano