Edsbergs kammarorkester Ledning Mats Zetterqvist

Stjärnelever från Kungl Musikhögskolan i samarb med KMH

KANSKE tillåter coronarestriktionerna denna konsert 50 i publik !

MEN under alla omständigheter kommer alla att kunna uppleva denna konsert på YouTube via denna länk: