Edsbergs Kammarorkester

Ledning Mats Zetterqvist

Pris Ord: 150 Pens: 100 Stud: Gratis (biljett hämtas i receptionen)


Edsberg 1604DSP_1296

Ledning Mats Zetterqvist

Pianosolist Pontus Carron

 

Torbjörn Nilsson Svävande lyktor op 24 (2015)
W A Mozart Pianokonsert nr 12 A-dur K 414
B Bartók Divertimento för stråkorkester

 

En serie av magiska konserter med stjärneleverna begeistrade av Mats Zetterqvist eldiga musicerande. Ett program med väldig spännvidd. Ett spel med rykande harts och glödande strängar. Sjungande stråkar och förtätad musik. Musiksveriges mest enastående framtidslöften. Musik som gäller livet.