Christina Stielli

Skapa Arbetsglädje

Pris Ord: 350 Pens: 350 Stud: 350


Christina Stielli blev utsedd till den bästa kvinnliga talaren 2014 och 2015. Hon föreläser om hur man kan hantera stress på arbetsplatsen och hitta arbetsglädjen med sina kollegor. Hon talar naturligtvis om verksamheternas strukturer och om arbetsgivarens roll i det hela, men också hon belyser om vikten av eget ansvar för att klara livet och arbetslivet bättre. Som bekant är vi varandras arbetsmiljö och när medarbetarna mår bra, mår företaget bra. Stressen på arbetsplatsen får inte bli negativ och den som antagligen har det största ansvaret för detta är vi själva.

 

 

Spiras fortbildning Kulturhuset 2018

Sedan flera år tillbaka har Spira-utbildningar organiserat en föreläsningsserie på Kulturhuset i Järna. Fem föreläsningar erbjuds under året och tanken är att kunna ge verksamheterna i Järna med omnejd en möjlighet att på ett enkelt sätt möta medarbetarnas behov av fortbildning, nya kunskaper och inspiration. Ett tjugotal verksamheter har redan blivit intresserade av konceptet och abonnerar. Abonnemang kostar 1150kr per år, man erhåller då ett kort som gäller för fem tillfällen. I priset ingår fika i pausen. Kortet visas i samband med evenemanget och är inte personbundet.

Det går också att besöka enstaka föreläsningar och man betalar då 350 kr i Kulturhusets kassa eller så kan man köpa biljetterna via ticknet.se.

Obs! Exceptionellt för i år, Spira arrangerar sex föreläsningar i stället för fem och detta för samma abonnemangspris, dvs. att den sjätte föreläsningen erbjuds gratis till dem som abonnerar. Den 21 maj, en måndag, kommer Kaj Pollak föreläsa för oss på hans åttioårsdag. För de som var med kanske minns att Kaj var även här på Kulturhuset på sin 70 årsdag den 21 maj 2008. Skämtsamt slog vi då vad att Kaj skulle komma tillbaka om tio år vilket han nu gör.