Carmina Burana Carl Orff

Extrainsatt konsert med Gloriakören och Järna Cantiones

Pris Ord: 250 Pens: 250 Stud: 250


Järna Cantiones & Gloriakören

Dirigent: Göran Sjölin

Sopran: Lisa Carlioth

Tenor: Johan Christensson

Baryton: Johan Pejler

Pianister: Niina Uggeldahl & Magnus Sköld

 

Denna kväll framför de versionen med 2 flyglar, full slagverksbesättning och stor kör.

Carmina Burana är ett kör- och orkesterverk, en scenisk kantat, av den tyske kompositören Carl Orff, komponerat mellan 1935 och 1936.

Verket består av totalt 25 satser, såväl vokala som instrumentala stycken, fördelade på sex delar. Carmina Burana är utan tvivel Orffs mest kända verk, och det räknas också som hans genombrott.

Verket bygger på dikter från 1100- och 1200-talen, som hittades upptecknade i den tyska medeltida handskriften Carmina Burana. Urvalet av texterna gjorde Orff med hjälp av Michael Hoffman. Texterna är på medeltidslatin, medelhögtyska och fornfranska. Undertiteln på verket är Cantiones profanae cantoribus et choris cantandae comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis vilket ungefär betyder Världsliga sånger för sångare och körer med beledsagade av instrument samt magiska (sceniska?) bilder.

När Orff satte musik till några av dikterna blev detta den mest varierade och märkliga samling av medeltida poesi som tonsatts. Den spänner över satir, parodi, kärlekssånger, vårsånger, naturlyrik och hängiven religiositet. Michael Hoffman var sannolikt färgad av den rådande tidsandan i Tyskland och ville gärna framhålla det tyska folkets överlägsenhet även på det poetiska området.

Orffs verk uruppfördes den 8 juni 1937 på operan i Frankfurt am Main under ledning av Bertil Wetzelsberger. Premiären var en stor succé och verket spreds snart till andra operainstitutioner. Först efter andra världskrigets slut kom det internationella genombrottet. Verket framförs numera oftast konsertant, i motsats till uruppförandet som var sceniskt, men även i våra dagar förekommer då och då sceniska versioner.

Förutom originalversionen utgav Orff en bearbetning där orkestern ersätts med två pianon och slagverk vilket möjliggör framföranden i mindre sammanhang.

Denna afton presenteras Carmina Burana av Järna Cantiones och Gloriakören. Välkommen!