Beethovens alla sonater för piano Anna Christensson och violin Ylva Larsdotter

3 konseter 3 dagar 10 sonater – alla strömmas

Länk till denna strömmade konsert här…

Ylva Larsdotter Foto: Foppe Schut

 

 

 

 

 

Anna Christensson

 

 

Fredag 12/3 kl 19.00

Nr 1 D-dur, op. 12:1

Nr 6 A-dur, op. 30:1

p a u s

Nr 4 a-moll, op. 23

Nr 10 G-dur, op. 96

Lördag 13/3 kl 19.00

Nr 8 G-dur, op. 30:3

Nr 7 c-moll, op. 30:2

p a u s

Nr 5 F-dur, op. 24 Vårsonaten

Nr 3 Ess-dur, op. 12:3

Se och hör konserten här…

Söndag 14/3 kl 15.00 (OBS tiden)

Nr 2 A-dur, op. 12:2

Nr 9 a-moll, op. 47 Kreutzersonaten

 Hemsida: https://www.annachristensson.com