Beethoven i ord och musik

Roland Pöntinen Åke Holmquist

Pris Ord: 180 Pens: 135 Stud: GRATIS


Åke Holmqvist som skrivit tegelstensbiografin om Beethoven och varit chef för Konserthuset berättar och Roland spelar Hammar-
klaversonaten. Det är en av Beethovens största, längsta och mest beethovenska av alla hans 32 sonater. En ny konsertform! 

Foto © Simon Larsson

 

Åke Holmquist var Beethovenspecialist redan i tonåren, då han 1961 vann i frågetävlingen ”Tiotusenkronorsfrågan” i TV.

Se Wikipedia här…