Barbro Lewin

För din skull, för min skull eller för skams skull? Om LSS och bemötande.

Pris Ord: 350kr inkl fika


Barbro Lewin är forskare i funktionsnedsättningar, vid Uppsala universitet. Hon föreläser om innehållet i sin bok: ”För din skull, för min skull eller för skams skull? Om LSS och bemötande”. Denna behandlar  LSS-värdegrund och hur ska man tänka kring den. Hon betonar vikten av den absoluta bästa förutsättningen för en högkvalitativ LSS-verksamhet: personalkompetens. Medarbetarna måste veta vad deras arbete ska leda till, mot vilka mål de ska sträva och vilka värden som ska förverkligas. Detta för att uppnå de bästa resultaten och de goda levnadsvillkor som LSS lagen talar om.

Arr Spira