Att förebygga självmord: Mötet som gör skillnad

Ullakarin Nyberg Arr: Spira

Pris Ord: 350kr inkl fika


Ullakarin Nyberg är suicidforskare och överläkare i psykiatri som bestämde sig tidigt att arbeta med det svåraste: Döden, först som cancerläkare och sedan som suicidläkare. Ullakrin är övertygad om att det går att göra skillnad i mötet med människor som inte ser någon annan utväg än att avsluta sitt liv. Vi måste komma ifrån den lidandefobi som finns i vårt samhälle, komma i kontakt med och möta de drabbade för att få dem att må bättre. Idag måste vi våga prata om suicid menar Ullakarin. Medicin räcker inte, det måste bli fokus på individens egna resurser för att kunna klara av sina livskriser.

4nybergullakarinUllakarin Nyberg