Änglamarken

kammarmusikkonsert

PROGRAM

K Saariaho Papillons för solocello

Amalie Stalheim – cello

C Saint-Saëns Djurens Karneval / C Eriksson Texter mellan satserna

Guro Kleven Hagen & Nurit Stark – violin, Jennifer Stumm – viola, Amalie Stalheim – cello, Christian Henriksen – Kontrabas, Laura Michelin- flöjt, Andreas Sunden – klarinett, Ulrik Nilsson – slagverk, Cedric Pescia & Peter Friis Johansson – piano, Isa Lilja Tibbling – recitation

-PAUS-

L Berio Naturale

Jennifer Stumm – viola, Ulrik Nilsson – slagverk
Förinspelad elektronik och film

A Tarrodi Songs of the Sky (Uruppförande i denna sättning)

Guro Kleven Hagen, Nurit Stark – violin, Jennifer Stumm – viola, Jakob Koranyi – cello, Rick Stotijn – Kontrabas, Cedric Pescia – piano

-PAUS-

F Schubert Oktett

Guro Kleven Hagen,  Nurit Stark – violin, Eivind Ringstad – viola, Jakob Koranyi – cello, Christian Henriksen – Kontrabas, Andreas Sunden – klarinett, Fredrik Ekdahl – fagott, Chris Parkes – horn

OM KONSERTEN

Evert och Sven-Bertil Taubes älskade sång Änglamarken blev en klassiker i samma stund som den släpptes 1971. Den kan såklart föra tankarna till naturens rikedom men även till miljörörelsens rop efter besinning och eftertanke, inte minst i denna vår tid av skenande exploatering av ändliga naturresurser. Festivalen lånar titeln för att prata om mångfald, om biosfären och vikten av att den bibehålls. Allt ställt i relief till livets och naturens skönhet.

Programmet innehåller en fantasieggande blandning av djur- och naturskildringar. I dess första del rör vi oss från Kaija Saariahos Sju Fjärilar till Camille Saint-Saens älskade Carnaval des Animaux. Musiken kompletteras med humoristiska texter skrivna av Claes Eriksson (Galenskaparna), här lästa av Isa Lilja Tibbling.

Efter konsertens första paus bjuds vi in till Luciano Berios mystiska Naturale. Här står människans relation till naturen och det naturliga i fokus. Musiken är byggd över Sicilianska folkvisor och visar på vikten av att kunna leva i en modern tid men ändå i samklang med historien. Även Andreas Tarrodis Songs of the Sky, ursprungligen en pianokonsert men här i en ny version för stråksextett och piano, bygger på folkmelodier. Här kommer de från Ukraina och verket är därför tyvärr mer aktuellt än vad någon av oss skulle ha önskat.

Som avslutning på denna festivalhelg bjuder vi på något av det finaste vi har inom den klassiska kammarmusikrepertoaren, Franz Schuberts oktett. Detta timslånga verk representerar här en instrumental mångfald med utöver stråkkvartett även horn, klarinett, fagott och kontrabas. Som musikaliska gäster har vi lyckats få hit några av världens främsta instrumentalister, och alla har de rest till Järna med tåg!