Andrum ensemble

Daniel Reid - Folkmusik

Pris Ord: 240 Pens: 180 Stud: 120


Daniel Reid är Saxofonist och Multinstrumenatlist

Denna afton bjuder Andrum Ensemble på nykomponerad musik av Daniel Reid.

Sopran- & Barytonsaxofon Daniel Reid

Gitarr Mattias Pérez

Stråkkvartett:

Anna Roos Stensson Violin 1

Martin Stensson Violin 2

Grop Mikael Sjögren Viola

Anna Wallgren Cello