Abellis Magiska Teater

En medeltida gycklarföreställning

Pris Ord: 120 Pens: 90 Stud: 60


Trolleri med Bissa Abelli, en av Sveriges mycket få kvinnliga trollkonstnärer, medelti- da musik på tidstrogna instrument som säckpipa flöjt och luta och sist men inte minst – en nästan alldeles riktig dansande björn. En familjeföreställning för alla åldrar.