12:12 Zilliacus – Henryson

04a01b8c88Svante Henryson och Cecilia Zilliacus, två världsberömda stråkmusiker, har bildat en ny duo. En duo som spelar allt från klassisk musik, till kompositioner av Svante, till jazz av alla de slag.