12:12 Edgard Gouveia Jr

d3a157a6b8Edgard Gouveia Júnior kom från Brasilien för att inspirera oss. Han är arkitekt, urbanist och en internationell talare, bl a på TEDx.